افزایش سپرده قانونی

  • ترسیم چشم‌انداز مهار تورم در سال ۱۴۰۳

    ترسیم چشم‌انداز مهار تورم در سال ۱۴۰۳

    بررسی اقدامات سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی حکایت از آغاز احیای اقتدار بانک مرکزی دارد. کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، برخورد با موسسات ناتراز و احیای اقتدار سیاست‌گذار پولی از محورهای اثرگذار بر موفقیت در مهار رشد نقدینگی بوده است.